Styrelse

Styrelsen i Skälby Norra Samfällighetsförening består av:


Ordförande

Maria Terneborg, 076-005 78 44

ordforande@skalbynorrasamfallighet.se


Sekreterare

Peter Bouveng, 076-793 19 53

sekreterare@skalbynorrasamfallighet.se


Kassör

Sandra Fältström, 076-209 90 66

kassor@skalbynorrasamfallighet.se


Ledamot

Frank Rodillas, 070-246 55 32

ledamot1@skalbynorrasamfallighet.se


Ledamot

Anders Karén, 070-778 49 38

ledamot2@skalbynorrasamfallighet.se


Ledamot

Jan-Erik Aronsson, 073-975 32 74

ledamot3@skalbynorrasamfallighet.se


styrelse@skalbynorrasamfallighet.se, till samtliga i styrelsen.

 


Revisor

Korous Zare, 08-751 85 73


Krister Aldegård


Revisorssuppleant

Rahmatollah Kordnejad


Valberedning

Andreas Holmström


Roya Zare