Föreningen

Vilka vi är:

Skälby Norra Samfällighetsförening omfattar alla fastighetsägare på Laggagränd, Brogränd, Rialagränd och Vängevägen, tillsammans 95 fastigheter. Genom fastighetsinnehavet är vi juridiskt bundna till samfällighetsföreningen, vars verksamhet regleras av egna stadgar och anläggningslagen.


Vad gör vi:

Den huvudsakliga uppgiften är att vårda den gemensamma egendomen, ca. 30.000 m2 mark i form av gräsytor, lekplatser, gångar, park- och gångbelysning samt en centralantennanläggning (kabel-TV).


Hur det började:

Skälby trädgårdssamfällighet nr. 1 bildades 1968, när de första ägarna hade flyttat in. Nybyggarna lade ner ett stort arbete på att planera och anlägga de buskar, träd och lekplatser som bidragit till att göra området så attraktivt. Områdets arkitekt prisbelönades också för de funktionella husen och för den barnvänliga utformningen av de trafikskyddade grönytorna.


Man formade “en miljö med mycket bestämd helhetskaraktär, ett bostadsområde att komma hem till, med sträng enhetlighet i yttre former och material, ett hänsynstagande till varandra, med livfull gruppering för att undvika monotoni”.


1991 ombildades samfälligheten till att även omfatta centralantennanläggning och bytte då också namn till Skälby Norra Samfällighetsförening.